Når du besøger websitet bliver du tildelt et unikt identifikationsnummer, som er placeret i en cookie på din computer, og som bruges til at analysere, hvor mange, der besøger websitet, hvilke sider, der bliver set og lignende.
Du har mulighed for at fravælge, at denne cookie placeres på din enhed.